Vävda rum

Vävda rum Icon

Company: Untold Garden

App Genre: Entertainment

Ratings: 5.00

Version: 1.0.0

Updated 19/05/23

Downloads: 760

Vävda rum is an entertainment application developed by Untold Garden and available for download on the iOS App Store and Android Play Store. This free app is compatible with iOS 14.0+ and Android 4.4+. It requires 174MB of free space for IPA (iOS) or APK (Android) installation.

Vävda rum sveriges största utställning med offentlig virtuell konst

What is Vävda rum?

Vävda rum är Sveriges första nationella utställning i augmented reality. Utställningen öppnar samtidigt över hela Sverige under våren 2023 och är den geografiskt sett största utställningen i landets historia.

Konsten upplevs genom appen Vävda rum i din egen telefon, vilket låter dig se, höra och interagera med verken i det fysiska rummet.

Utställningen visar tio nya verk av i Sverige verksamma konstnärer och konstnärskollektiv, vilka ställs ut på tusentals platser över hela landet. Alla verk placeras av lokala konstföreningar, för att kontextualisera dem i just deras miljö. Varje verk är utvecklat för en specifik platsttyp, såsom torget, eller en gatubrunn, och förhåller sig i dialog till denna.

Vävda rum skapar möjlighet för generationsöverskridande möten genom att binda samman lokalt och regionalt konst- och kulturliv över hela landet. Projektet prövar även ny infrastruktur för storskaliga utställningsformat med små ekologiska fotavtryck och stor möjlighet till spridning.

Vävda rum är en manifestation för konsten i en tid när kulturen i allmänhet och konsten i synnerhet hotas av kommersiella och politiska intressen. Projektets långsiktiga målsättning är att på varje plats över hela landet lägga grunden för ett spirande kulturliv.

De deltagande konstnärerna är: Space Popular, Lundahl & Seitl, Oscar Häggström, Åsa Cederqvist, Untold Garden, Pastelae, Eric Magassa, James Webb, Adam James, SONG (Choterina Freer, Anna Kinbom och Rut Karin Zettergren i samarbete med Paola Torres Núñez del Prado och Rosalie Yu).

Vävda rum genomförs av Sveriges Konstföreningar med stöd av Postkodsstiftelsen.

Need help? Join our Vävda rum forum to ask questions, get help, and discuss the app with other users from around the world.

Download Vävda rum

Vävda rum can also be downloaded from the following language pages:
Sweden

DOWNLOAD APP

Download Vävda rum for PC (Windows/Mac OS)

To install the Vävda rum app on your PC (Windows 10/8/7), follow our guide on using Bluestacks to run APK files on your computer. If you're having trouble downloading Vävda rum, please share your issues in our forums. Our friendly community is always happy to help you install or download APK files.

If you enjoyed this app, check out our list of the best Vävda rum alternatives in 2023. And don't forget to share it with your friends too!

Featured Reviews

See All Reviews
List of Paid Apps you can Download FREE for a limited time.
Free Paid Apps This Week Updated 31/05/2023
Latest App Reviews